Wystawa w Muzeum Architektury 2020 pt: Ludzki Wymiar Architektury

Muzeum Bitwy Legnickiej

Realizacja dla muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu wrzesień/październik 2016.

Zamek Królewski

Montaż Wystawy Praca Przymusowa. Niemcy, wojna robotnicy przymusowi w latach 2012/2013.

Wystawa na Zamku Królewskim Pod wspólnym niebem

Realizacja wystawy na Zamku Królewskim Pod wspólnym niebem w 2012 roku.

Paryż 2013 UNESCO - Jan Paweł II człowiek i kultura

Mieliśmy zaszczyt wykonania i montażu wystawy Jan Paweł II Człowiek i Kultura w Paryżu w siedzibie UNESCO 2013 roku.